...:::: Zadania zrealizowane ::::...

 
 
Poniżej przedstawiamy część naszych wykonanych zadań.
 
  ...:::: Kotłownie olejowe lub gazowe w budynkach jednorodzinnych ::::...  
 
 
  ...:::: Modernizacje węzłów cieplnych ::::...  
 
 
 
 
  ...:::: Budowa magistrali cieplnej z rur preizolowanych Dn 250 mm w Brodnicy ::::...  
 
 
 
 
  ...:::: Kotłownie w budynkach wielorodzinnych - solary ::::...  
 
 
  ...:::: Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z centralami odzysku ciepła ::::...  
 
 
  ...:::: Budowa kanału deszczowego Dn 1,0 m w ul. Żółkiewskiego w Toruniu ::::...